Vi bygger fremtidens hospital

Region Nordjylland bygger et nyt universitetshospital på 170.000 m2 (inklusiv serviceby). Hospitalet bliver bygget i Aalborg Øst på et område vest for Hadsund Landevej. 

Byggeriet af det nye universitetshospital gør det mulig at samle de fleste af de funktioner, som i dag ligger på Aalborg Universitetshospital. De nyeste bygninger, Medicinerhuset og Onkologibygningen, skal dog fortsat bruges en årrække til ambulante funktioner.

Der vil i løbet af en årrække også blive bygget nyt til Psykiatrien, en serviceby til at understøtte driften af det nye universitetshospital og Psykiatrien, Onkologi (kræftbehandling) samt faciliteter til det sundhedsvidenskabelige fakultet på AAU.

 TV2 har besøgt byggepladsen flere gange i foråret 2017 - se programmet her

Udbud

Set fra syd februar 2017 
På byggepladsen er der fortsat gang i betonarbejder. Se billeder fra "Støbning af base"  her.

Afholdte licitationer - Se Entreprenøroversigt
Maj 2015 - to licitationer på henholdsvis støbning af råhus mv. og en række ydelser i forbindelse med etablering og drift af byggepladsen. Læs mere her.
Foråret 2016 - licitation på facader til NAU. 
Efteråret 2016 - licitation på luknings-, apterings og installationsarbejder på NAU.  Arbejderne i denne udbudspakke er primært fordelt på tre forskellige bygningsafsnit (sengetårne og forskningsbygning) bortset fra enkelte tværgående arbejder.
Forår 2017 – licitation på totalentreprise i forbindelse med udflytning af Psykiatrien. Læs mere her.
Forår 2017 – licitation på apterings- og installationsentrepriser på behandlerbygning og akutmodtagelse mv.

Næste udbud afholdes i efteråret 2017 og er på apterings- og installationsentrepriser i bygningerne; Børn og Unge, Intensiv, ambulatorier, foyer – samt diverse tværgående svagstrømsentrepriser.

Se; Regionens udbudsportal og infomøde marts 2017

Projektet NAU

Vi bygger for livet

Byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital

Søndag den 3. september kl. 11-15 inviterer vi alle interesserede til åbent hus på Nyt Aalborg Universitetshospital. 

Du kan komme ind i den første færdigstøbte bygning, se film, tale med ambulancefolk og se ud over det hele fra vores udsigtsplatform.

Bliv klogere på, hvordan vi bygger for livet i Nordjylland.

Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup. Drej ind fra Hadsund Landevej.

Se facebook.com/nyehospitaler.

 

  • I 2016 var der god fremdrift på byggepladsen for det nye universitetshospital. Kældrene blev næsten støbt færdig, og de første tre etager til forskning og uddannelsesbygningen rejste...

Dronefilm

Vi havde besøg af en drone den 20. september 2016. Tag med på en tur henover byggepladsen.

Du kan også se livebilleder fra byggepladsen samt billeder og film om projektet NAU