Vi bygger fremtidens hospital

Region Nordjylland bygger et nyt universitetshospital på 170.000 m2 (inklusiv serviceby). Hospitalet bliver bygget i Aalborg Øst på et område vest for Hadsund Landevej. 

Byggeriet af det nye universitetshospital gør det mulig at samle de fleste af de funktioner, som i dag ligger på Aalborg Universitetshospital. De nyeste bygninger, Medicinerhuset og Onkologibygningen, skal dog fortsat bruges en årrække til ambulante funktioner.

Der vil i løbet af en årrække også blive bygget nyt til Psykiatrien, en serviceby til at understøtte driften af det nye universitetshospital og Psykiatrien, Onkologi (kræftbehandling) samt faciliteter til det sundhedsvidenskabelige fakultet på AAU.

 TV2 har besøgt byggepladsen flere gange i foråret 2017 - se programmer her

Udbud

Set fra syd februar 2017 
På byggepladsen er der fortsat gang i betonarbejder. Se billeder fra "Støbning af base"  her.

Afholdte licitationer - Se Entreprenøroversigt
Maj 2015 - to licitationer på henholdsvis støbning af råhus mv. og en række ydelser i forbindelse med etablering og drift af byggepladsen. Læs mere her.
Foråret 2016 - licitation på facader til NAU. 
Efteråret 2016 - licitation på luknings-, apterings og installationsarbejder på NAU.  Arbejderne i denne udbudspakke er primært fordelt på tre forskellige bygningsafsnit (sengetårne og forskningsbygning) bortset fra enkelte tværgående arbejder.
Forår 2017 – licitation på totalentreprise i forbindelse med udflytning af Psykiatrien. Læs mere her.
Forår 2017 – licitation på apterings- og installationsentrepriser på behandlerbygning og akutmodtagelse mv. Læs mere her.

Udbud af fagentrepriser på apterings- og installationsentrepriser på Ambulatoriehus, Børn og Unge, Intensiv  og Foyer. Der er udsendt udbudsbekendtgørelse
Udbud af fagentrepriserne råhus, lukning og tunnel på Servicebyen til Nyt Aalborg Universitetshospital. Der er udsendt udbudsbekendtgørelse. Frist for aflevering af begge tilbud er 23.11. 2017 kl. 12.00.
Udbud af tværgående svagstrømsentrepriser for det samlede byggeri Nyt Aalborg Universitetshospital. Der er udsendt udbudsbekendtgørelse
Udbud på levering og montering af fast hospitals- og standardkøkkeninventar. Der er sendt udbudsbekendtgørelse.
Frist for aflevering af begge tilbud er tirsdag den 19.12. 2017 kl. 0.01. Se også regionens udbudsportal.

Se; Regionens udbudsportal og infomøde marts 2017

Projektet NAU

  • Byggeriets størrelse: ca. 170.000 m²(samlet)
  • Byggeperiode: 2013-2020
  • Antal senge: 581
  • Projektøkonomi: 4,77 mia. kr. (2016)
Læs mere om Fakta

  • Byggeriet af NAU er vokset i højden i 2017. Det nordlige sengetårn er opført, og det sydlige sengetårn er ved at få støbt de sidste dæk. I hospitalets basebygninger er lukning med...

Dronefilm

Vi havde besøg af en drone i august 2017. Tag med på en tur henover byggepladsen.

Du kan også se livebilleder fra byggepladsen samt billeder og film om projektet NAU